jak przygotować plik

Jak poprawnie przygotować plik do druku?

Trzeba pamiętać o „spadach”, czyli np. format A4 (210 x 297)

powinien być przygotowany w wielkości 214 x 301.

Ta różnica potrzebna jest przy cięciu wydruku na gotowy format,

żeby uniknąć białych marginesów.